Home » Sarilaysay: Tinig ng 20 Babae sa Sariling Danas Bilang Manunulat by Rosario Torres-Yu
Sarilaysay: Tinig ng 20 Babae sa Sariling Danas Bilang Manunulat Rosario Torres-Yu

Sarilaysay: Tinig ng 20 Babae sa Sariling Danas Bilang Manunulat

Rosario Torres-Yu

Published
ISBN :
355 pages
Enter the sum

 About the Book 

Masaganang batis ng kaalaman at karanasan ng mga babaeng manunulat sa Tagalog at Filipino ang Sarilaysay: Tinig ng 20 Babae sa Sariling Danas Bilang Manunulat. Isinasalaysay ng mga manunulat na ito na nabibilang sa tatlong henerasyon ang mgaMoreMasaganang batis ng kaalaman at karanasan ng mga babaeng manunulat sa Tagalog at Filipino ang Sarilaysay: Tinig ng 20 Babae sa Sariling Danas Bilang Manunulat. Isinasalaysay ng mga manunulat na ito na nabibilang sa tatlong henerasyon ang mga kondisyong humubog sa kanilang pagkamanunulat at pagka-babae. Sa tinig na nagbubukas-loob ay inihahayag nila ang kanilang pag-unawa sa mga kondisyon, karanasan at kaisipang humubog sa kailang pagkilala sa sarili. Kung kaya, mababasa rito ang sariling salaysay ukol sa sarili o ang mga sarilaysay nilaAnacleta Villacorta AgoncilloLiwayway ArceoAmelia Lapena BonifacioGloria Villaraza GuzmanGenoveva Edroza MatuteLualhati BautistaFanny GarciaSol JuvidaMarra LanotRosario LuceroRuth Elynia MabangloRosalinda Pineda OfreneoAida SantosLilia Quindoza SantiagoRebecca AnonuevoGlecy AtienzaMayette BayugaJoi BarriosBenilda SantosLuna Sicat